'Geheim' rapport Staatsveiligheid op internet

(tijd) - Een 'geheim' rapport van de Staatsveiligheid staat gewoonweg op de website van de federale overheid. Het gaat om het activiteitenverslag van de dienst over 2004. De voormalige administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, Koen Dassen, had het verslag vorig jaar laten opstellen. Maar toen hij het wilde voorstellen aan de pers, blokkeerde minister van Justitie, Laurette Onkelinx (PS), het initiatief. De persconferentie, waarvoor al een uitnodiging was uitgestuurd, werd afgeblazen en het document van 88 bladzijden werd geclassificeerd. Waarschijnlijk gebeurde dat omdat het passages bevat over welbepaalde groeperingen en politieke partijen. Nu blijkt het document op www.belgium.be te staan, weliswaar op een ellenlang webadres. Maar via zoekmachines kan het met enkele trefwoorden gelokaliseerd worden. LB