Grensbetwisting met Syrië oorzaak Libanese ellende

-- (tijd) - Israël reageert voorzichtig op de beslissing van Libanon om 15.000 soldaten te sturen naar het zuiden van het land na het vertrek van het Israëlische leger. Israël wil dat er in Zuid-Libanon naast het Libanese leger ook een internationale troepenmacht komt. Om nieuwe conflicten in het Israëlisch-Syrisch-Libanees grensgebied te voorkomen, moeten eerst Libanon en Syrië het eens worden over het verloop van hun grens.