Haal het hoogste rendement uit uw stem

-- (tijd) - Elke kiezer heeft één stem. Dat basisprincipe van democratische verkiezingen geldt vanzelfsprekend ook bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van zondag. Maar hoe haalt u met die ene stem het hoogste electorale rendement?