Inflatie Japan veel lager dan verwacht

(reuters/tijd) - Japan heeft zijn inflatiecijfers fors naar beneden herzien na de actualisering van de index van de consumptieprijzen. De lagere inflatie vermindert de kans dat de centrale bank opnieuw de rente verhoogt. De financiële markten reageerden heftig op de nieuwe cijfers.