Advertentie
Advertentie
Advertentie

Jonge landbouwers positief over toekomst

(tijd) - De jonge Vlaamse land- en tuinbouwers zijn tevreden over de huidige situatie en positief over de toekomst. Dat blijkt uit de eerste conjunctuurindex voor de landbouw. Voor alle Vlaamse landbouwers staat de index op 7 procent. Voor de landbouwers jonger dan veertig jaar stijgt die naar 11 procent. Hoe ouder, hoe lager de index. Ingedeeld in bedrijfsgrootte scoren de grote bedrijven het best met een index van 11 procent. Bij de kleine bedrijven ligt die op amper 2 procent. Tot slot blijkt dat de gemengde landbouwbedrijven de huidige en de toekomstige situatie het positiefst inschatten. KVe