Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Kamer sleutelt aan ecotakswetgeving

(belga) - De kamercommissie Financiën keurde gisteren een wetsontwerp goed dat een antwoord moet bieden op de bezwaren van het Arbitragehof over de ecotaks, de heffing op sommige drankverpakkingen. De ecotakswet is volgens het hof 'niet objectief en redelijk verantwoord'. Volgens de CD&V'er Carl Devlies is de ecotaks gewoon een extra heffing om de schatkist te stijven en beoogt hij geen milieudoelstelling. Hij wees er ook op dat studies aantonen dat de economie in de grensstreek 1 miljard euro omzet verliest door de ecotaks, voornamelijk aan Frankrijk. De commissie verwierp echter zijn voorstel om de taks volledig af te schaffen.