Advertentie
Advertentie

Klacht tegen Vlaamse Wooncode

(tijd) - De Liga voor Mensenrechten en het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (koepel van huurdersbonden) stappen samen naar het Grondwettelijk Hof. Zij hebben een klacht ingediend tegen enkele onderdelen van de Vlaamse Wooncode, die begin dit jaar in het staatsblad verscheen.