Liberalen tegen hogere accijnzen brandstof

-- (tijd) - De liberalen hebben formateur Yves Leterme gisteren meteen duidelijk gemaakt dat ze niet willen weten van hogere accijnzen op benzine, diesel en huisbrandolie. Een inperking van de notionele intrestaftrek en de fiscale aftrek van bedrijfsauto's botste ook op een blauw veto. Leterme legde die voorstellen gisteren op tafel voor de begroting 2008.