Lijdensweg ecotaks nog niet ten einde

-- (tijd) - De federale regering moet voor de derde maal in deze regeerperiode de taks op drankverpakkingen aanpassen. Dat is een gevolg van een arrest van het Arbitragehof. De wet - die dateert van 1993 - werd al meer dan tien keer gewijzigd. Om budgettaire redenen schaft de regering ze niet af.