Luchthavencommissie blij met visienota Vlaamse regering

(belga) - De nota van de Vlaamse regering, 'Ontwikkelingsperspectief Zaventem 2025', is 'ambitieus en realistisch'. Dat zegt de Vlaamse Luchthavencommissie (VLC). De VLC verenigt in de schoot van de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) alle luchthavenactoren. In de visienota staat dat er binnen twintig jaar 37.000 tot 60.000 extra jobs komen op de nationale luchthaven. Vandaag werken er ongeveer 60.000 mensen. Volgens de VLC zet de regering met de nota 'de stap naar een consistent luchthavenbeleid op lange termijn'. Maar de commissie dringt aan op overleg met de federale en Brusselse overheid. 'Overleg en samenwerking zijn noodzakelijk om alle doelstellingen volledig te realiseren.' De nota bevat vier strategische doelen: de luchthaven als vervoersknooppunt; de regio als economische ontwikkelingspool; de verbetering van de bereikbaarheid; en een beter woonklimaat. Omdat voor de VLC niet duidelijk is hoe de arbeidsmarkt de verdubbeling van werkgelegenheid zal opvangen, voegt ze een strategisch doel toe: de creatie van duurzame werkgelegenheid. De regering moet ook dringend beslissingen nemen in het domein van ruimtelijke ordening.De commissie beklemtoont tot slot het belang van 'een rechtszeker en stabiel exploitatiekader'.