Luchtvaart zoekt praktische uitweg uit veiligheidscrisis

(tijd/reuters) - Het verijdelde terreurcomplot in Londen, dat voor vandaag was geprogrammeerd, lijkt diepgaande gevolgen te zullen hebben voor de burgerluchtvaart.