Advertentie
Advertentie

Minister Patrick Dewael eist respect voor asielwet

(tijd) - De minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (VLD), vraagt respect voor de pas goedgekeurde asielwet en haar uitvoering. Dewael reageerde op het bericht dat het katholiek onderwijs volgend schooljaar gaat meewerken aan 'Schoolasiel', het bezetten van scholen door mensen zonder papieren.

UDEP, de organisatie die ijvert voor mensen zonder papieren, is volop bezig de schooldirecties en oudercomités te benaderen om vanaf september te starten met het schoolasiel. Die actie wordt de opvolger van het kerkasiel, dat in de meeste steden stilaan uitdooft. De scholen krijgen verschillende mogelijkheden voorgeschoteld: van effectieve bezetting tot actiedagen over mensen zonder papieren.

Volgens Mieke Van Hecke, de directeur-generaal van de katholiek onderwijskoepel, zijn dergelijke bezettingen belangrijk. 'Ze tonen aan dat er een maatschappelijk draagvlak is voor een humaner asielbeleid.'

Advertentie

Dewael herinnert eraan dat hij tijdens de bespreking van de asielwet in Kamer en Senaat de criteria heeft toegelicht die hij hanteert om mensen individueel te regulariseren. Het gaat om mensen van wie de asielprocedure drie of vier jaar (gezinnen met kinderen, respectievelijk alleenstaanden) duurt, die ernstig ziek zijn of die zich in een prangende humanitaire situatie bevinden. Die mensen worden geregulariseerd, beklemtoont de minister.

'In een democratie beslissen de parlementsleden wat tot de maatschappelijke draagkracht behoort. Nu het parlement de beslissing heeft genomen, hoopt de minister dat iedereen, en zeker belangrijke instellingen die de opvoeding van kinderen tot taak hebben, zich hieraan houden', aldus de mededeling van het kabinet-Dewael.

Gemeenschapsonderwijs

Ook volgens Urbain Lavigne, de baas van het Gemeenschapsonderwijs, is het niet de taak van de scholen vluchtelingen op te vangen. 'Het is niet de taak van het onderwijs de procedures die de overheid vastlegt in twijfel te trekken', vindt hij. Lavigne kreeg gisteren de steun van het Vlaams Belang.

Inmiddels ontkent de Dienst Vreemdelingenzaken dat de Iraniërs die zaterdag een punt zetten achter hun hongerstaking in de Brusselse Miniemenkerk, de belofte kregen dat ze geregulariseerd worden. 'Tijdens zijn onderhoud met de illegalen heeft de directeur-generaal alleen gezegd dat hun regularisatieverzoek onderzocht wordt aan de hand van de wettelijke criteria', aldus een mededeling.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.