Ministerraad maakt snel-Belgwet strenger

(tijd) - Vreemdelingen die de Belgische nationaliteit hebben verkregen, kunnen die verliezen wanneer ze bij de verkrijging fraude hebben gepleegd, zoals bij een schijnhuwelijk. Dat staat in een wetsontwerp dat de regering gisteren goedkeurde en voor advies naar de Raad van State stuurde.