Naar Europese cao-strategie

-- (tijd) - De eis van de Belgische vakbonden voor een verhoging van de brutominimumlonen wordt gedeeld door de zusterorganisaties in de buurlanden. Dat bleek gisteren tijdens een bijeenkomst van de Groep van Doorn. De Duitse, Franse, Nederlandse, Belgische en Luxemburgse vakbonden proberen in dat platform de basis te leggen voor een Europese cao-strategie. Ook het overkoepelende EVV steunt nu dat streven.