Advertentie
Advertentie

(tijd) - Centraal in het regeerakkoord van Verhofstadt II stond de belofte 200.000 banen te scheppen. Volgens het Planbureau blijft de paarse regering steken op 160.000 extra jobs. Volgens de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) van de federale overheidsdienst Economie is de doelstelling wel gehaald. Paars mikte ook op een werkgelegenheidsgraad van 65 procent. Dat bleek te hoog gegrepen. Volgens het Planbureau en de EAK bedroeg die werkgelegenheidsgraad vorig jaar iets meer dan 62 procent.