2005: 'De voorrangsstatus van het Nederlands in de Rand en in de faciliteitengemeenten dient te worden gerespecteerd. De regering onderzoekt de wettelijke mogelijkheden tot verwezenlijking van deze doelstelling in het straatbeeld.''Op initiatief van minister van Binnenlands Bestuur zal een nieuwe omzendbrief aan de gemeentebesturen worden bezorgd met duidelijke instructies voor de interpretatie van de omzendbrieven-Peeters.' 'Het gebruik van het Nederlands in de instellingen van de lokale besturen is voor de Vlaamse regering essentieel. Ze zal een decretaal initiatief voorstellen om de kennis van het Nederlands te verzekeren bij het uitoefenen van een uitvoerend mandaat in de gemeente.' We wijzen de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant aan als commissaris van de Vlaamse regering om, ondersteund door een ambtelijke taskforce op hoog niveau, een permanente opvolging te organiseren van de ontwikkelingen op het terrein en de beleidsinitiatieven over de Vlaamse Rand rond Brussel.'