Ondernemerschap bij scholieren gestimuleerd

(tijd) - Een informatiebrochure met de titel 'Zelfstandig zijn en waarom u niet?' moet scholieren aanmoedigen te kiezen voor het bestaan van zelfstandige. De brochure werd gisteren voorgesteld door federaal minister van Middenstand, Sabine Laruelle (MR). Volgens de minister hebben heel wat mensen een positief beeld van de ondernemers. Maar geïnteresseerde kandidaten hebben volgens haar onvoldoende toegang tot degelijke informatie.