Premier Verhofstadt bereid tot EU-debat kernenergie

----(tijd) - Tegen de lente van volgend jaar hopen de EU-lidstaten minimale afspraken te bereiken over een soepeler geschillenregeling bij de aanvraag van patenten. De Europese Commissie moet tevens een brede strategie uitwerken inzake intellectuele eigendom. De EU-leiders hopen met die maatregelen de innovatie een duw in de rug te geven.