Productiviteit voor competitiviteit belangrijker dan loonkosten

-- (tijd) - Moeten we de lonen matigen om onze concurrentiekracht op te krikken? Volgens de onderzoeksgroep Sherpa van de Universiteit Gent heeft België veeleer een productiviteitsprobleem dan een loonkostenprobleem. Dat staat in het socialistisch tijdschrift Sampol.