Advertentie
Advertentie

PS blokkeert aanvullend pensioen contractuelen

(tijd) - Er komt onder deze regering geen wettelijk kader meer voor het aanvullend pensioen voor contractuele ambtenaren. De PS hield gisteren op de ministerraad een ontwerp over zo'n tweede pijler tegen. De federale minister van Pensioenen, Bruno Tobback (sp.a), had voor de tekst de avond daarvoor de zegen gekregen van twee van de drie erkende ambtenarenbonden, de christelijke FCSOD en het liberale VSOA. Maar de socialistische ACOD bleef dwarsliggen. Dankzij de hulp van de Parti Socialiste haalt de ACOD nu toch nog zijn slag thuis.