Regering neemt banken in vizier

-- (tijd) - Op de agenda van de federale ministerraad vrijdag staat het verplichte kosteloos afsluiten van een rekening, het aan banden leggen van agressieve reclamecampagnes voor jongeren en het in kaart brengen van slapende rekeningen. Al die maatregelen passen in de actualisering van het herenakkoord tussen de overheid en de banken.