Regering-Prodi plant belasting voor toeristen

(tijd) - Italiaanse steden mogen binnenkort een toeristentaks heffen. Dat staat in het begrotingsplan 2007 van de centrumlinkse regering onder leiding van premier Romano Prodi. Volgens het plan krijgen toeristische trekpleisters als Rome, Florence en Venetië de toelating toeristen tot 5 euro per dag aan te rekenen als zij in een hotel of op een kampeerterrein verblijven. De nieuwe belasting geldt zowel voor buitenlandse als voor Italiaanse toeristen. 'De steden kunnen zelf beslissen de belasting alleen op vaste momenten in het jaar te heffen of bepaalde plekken, zoals jeugdherbergen, uit te sluiten van de maatregel', luidt het in de ontwerpbegroting van de ploeg-Prodi. Rome, Florence en Venetië lieten al weten de belasting te willen invoeren; Napels voelt niets voor de maatregel.