Advertentie
Advertentie
Advertentie

Regering-Prodi stemt in met bijsturing begroting

(tijd) - De Italiaanse regering heeft een akkoord bereikt over extra besparingen en inkomsten. Dit jaar wil Rome zo'n 3,5 miljard euro ophalen door de strijd tegen de belastingvlucht te verstrengen. Voor 2007 wordt die opbrengst geraamd op 5,5 miljard euro. De centrumlinkse regering bespaart ook zo'n 1,3 miljard euro in 2006 en 1 miljard euro volgend jaar. De maatregelen moeten verhinderen dat het begrotingstekort groter wordt.