Scherper toezicht op lokale VZW's

-- (tijd) - De Waalse overheid gaat strenger toezien op de gemeentelijke VZW's en de socialehuisvestingsmaatschappijen. Dat heeft het partijbureau van de PS gisteren beslist, in een reactie op een nieuwe golf van affaires in Charleroi. Het vroeg Lucien Cariat zijn schepenambt neer te leggen. Geputeerde Jean-Pierre De Clercq, die zijn kandidatuur voor de verkiezingen van 8 oktober introk, kreeg de stille wenk nu al op te stappen.