Senaat benoemt Michael Hayden

(tijd) - De Amerikaanse Senaat keurde de benoeming goed van Michael Hayden als hoofd van de inlichtingendienst CIA. De luchtmachtgeneraal volgt Porter Goss op. Met Hayden komt voor het eerst in 25 jaar een militair aan het hoofd van de inlichtingendienst. Hij krijgt de zware taak het agentschap weer op de rails te zetten na jaren van slecht bestuur. Hayden leidde zes jaar de Nationale Veiligheidsraad.