Advertentie
Advertentie

Sociale economie is huis met vele kamers

Het afbakenen van de precieze grenzen van de sociale economie (SE) is een moeilijke opgave. Bijna alle SE-bedrijven leggen grote nadruk op de tewerkstelling van mensen uit de zogenaamde kansengroepen: lager geschoolden, langdurig werklozen, gehandicapten, allochtonen, enzovoort. Meestal is het de bedoeling dat die SE-bedrijven opereren als doorgroeikanaal naar de reguliere economie. Voor sommige groepen werknemers wordt aanvaard dat de sociale economie de eindbestemming is.