Sp.a richt vizier op fiscale paradijzen

----(tijd) - Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a) vraagt van de federale regering maatregelen om belastingontwijking en -ontduiking via fiscale paradijzen aan te pakken. Hij stelde vast dat Financiën zelf boter op het hoofd heeft door een gebouw te huren van een Panamese vennootschap waarachter vermoedelijk een Belgische belastingplichtige schuilgaat.