Steeds meer bedrijven nemen toevlucht tot 'stichting'

-- (tijd) - Steeds meer bedrijven en particulieren brengen hun aandelen of patrimonium onder in een 'stichting'. Sinds de invoering van die nieuwe rechtspersoon vijf jaar geleden is het aantal opgerichte stichtingen bijna vertienvoudigd. En volgens expert Dominique Berteloot van het kenniscentrum 'vzw-huis' zal dat aantal nog forser groeien.