Steeds meer nieuwkomers burgeren in

(tijd/belga) - Steeds meer nieuwkomers in Vlaanderen volgen een inburgeringstraject. Vorig jaar sloten 8.569 inwijkelingen zo'n traject af. Dat zijn er gemiddeld 714 per maand, in 2004 waren het er nog maar 209 per maand.