Structureel tekort aan werknemers bij politie

(tijd) - Om het personeelstekort bij de politie tegen te gaan, moet het jaarlijkse aantal aanwervingen worden opgetrokken tot minstens 1.450 voltijdse werknemers per jaar. Dat zegt de liberale politievakbond VSOA. De vakbond citeert daarbij het memorandum dat de lokale en de federale politie overmaakten aan formateur Yves Leterme (CD&V). De politie vraagt de nieuwe federale regering met 'grote aandrang' voldoende budgettaire middelen om 'gelet op de precaire personeelstekorten van politiezones en sommige federale politiediensten' het tempo van aanwervingen fors op te trekken. 'Dat is nodig om te voldoen aan de verwachtingen van de burger.' LB