Advertentie
Advertentie

'Terug naar de budgettaire discipline van de jaren 90'

-- (tijd) - De volgende regering moet de broekriem aanhalen om ons land voor te bereiden op de toenemende vergrijzingskosten. We moeten terug naar de budgettaire discipline van de jaren 90 die toen gehanteerd werd om België de eurozone binnen te loodsen. Daarover zijn Rudi Vander Vennet, professor financiële economie aan de Universiteit Gent, en Bart Van Craeynest, econoom bij KBC, het eens. Maar de remedies verschillen. De eerste stelt voor de lasten te verschuiven van arbeid naar kapitaal, de laatste vindt dat de regering moet snijden in de uitgaven voor de so ciale zekerheid.