'Tijd om de egelstellingen te verlaten'

-- (tijd) - 'Laat ons afstappen van die wederzijdse beschuldigingen en resoluut kiezen voor meer samenwerking en uitwisseling.' De Antwerpse docenten Marleen Denef en Joris Ghysels roepen de klassieke ondernemingen en de vertegenwoordigers van de sociale economie op de loopgraven te verlaten. Maar ze waarschuwen dat er een spanningsveld zal blijven bestaan. 'Beide sectoren zullen altijd nieuwe domeinen ontdekken waarvan ze een graantje proberen mee te pikken. Het is bijna onvermijdelijk dat er dan conflicten opduiken.'