Twee keer meer bemiddelaars in geschillen

-- (tijd) - Het systeem van 'bemiddeling' krijgt eindelijk voet aan de grond in ons land. Het aantal erkende bemiddelaars is in een jaar tijd ruim verdubbeld tot 1.857. Zij bemiddelen in handelsgeschillen, familiale twisten of sociale conflicten. De bemiddelaars krijgen binnenkort ook een deontologische code en tuchtprocedure. En er komen opleidingsinstellingen.