Advertentie
Advertentie

Uitstoot broeikasgassen in Nederland daalt

(anp) - In Nederland is vorig jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar de uitstoot van broeikasgasen gedaald. De emissie lag met 208 miljard kilogram 3 procent onder het niveau van 1990. Nederland moet volgens het Kyotoprotocol in de periode 2008-2012 6 procent minder broeikasgassen produceren dan in 1990. De uitstoot daalde in de industrie en de energiesector. Maar de uitstoot van het verkeer blijft toenemen. Het verkeer produceerde in 2006 ruim 30 procent meer uitlaatgassen dan in 1990. De belangrijkste daling deed zich voor bij de productie van elektriciteit. In 2006 werd 22 procent van de verbruikte elektriciteit uit het buitenland geïmporteerd.