Umicore en co vragen nieuw klimaatverdrag

Vertegenwoordigers van 190 landen blazen van 3 tot 14 december verzamelen op Bali. Onder auspiciën van de Verenigde Naties beginnen ze er de onderhandelingen over een nieuw klimaatakkoord. Dat akkoord moet in 2012 het klimaatprotocol van Kyoto vervangen. De VN hebben de deadline voor het nieuwe verdrag op eind 2009 gelegd. De top op Bali moet een draaiboek opleveren voor de onderhandelingen.