Van Rompuy tast relatie cdH-PS af

-- (tijd) - Verkenner Herman Van Rompuy (CD&V) bekijkt de komende dagen of oranje-blauw nog een kans maakt. De sleutel ligt bij het cdH. Als blijkt dat zijn lot is verbonden aan de PS en omgekeerd, dan ziet het er niet rooskleurig uit. In dat geval moet worden gezocht naar een andere formule dan oranje-blauw.