Vandalisme in joods monument

(tijd) - De Vereniging van Joodse Weggevoerden en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding hebben een klacht ingediend tegen vernielingen in de crypte van het Nationaal Gedenkteken van de Joodse Martelaren in Anderlecht. Er werden documenten vernietigd en een urne leeggemaakt met as uit het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Of er antisemitische motieven spelen, is niet duidelijk.