Verhoogde bedrijfssteun in 25 gemeenten

(tijd) - De Vlaamse regering wees gisteren 25 gemeenten aan waar de overheid guller kan zijn met de toekenning van bedrijfssteun dan in de overige 283 gemeenten (zie kaart). De regionale steunkaart voor 2007-2013 gaat naar de Europese Commissie, die het laatste woord heeft.