Advertentie
Advertentie

Vlaanderen opent talentenjacht

Onderwijs is een van de hoekstenen van de 'Competentieagenda 2010', die de regering, de vakbonden en de werkgeverskoepels gisteren voorstelden. Vanaf 2009 moet elke leerling in het technisch (TSO) en het beroepsonderwijs (BSO) minimaal twee weken stage lopen. Daartoe wordt het aantal stageplaatsen fors uitgebreid. De partners engageren zich ertoe jaarlijks 75.000 stageplaatsen aan te bieden. Bovendien moeten er ook voor leerkrachten techniek en praktijk per vijf jaar 30.000 stageplaatsen zijn. Het plan voorziet voorts in extra middelen voor studiebegeleiding. 'Het enige probleem van het TSO en het BSO is dat er te weinig leerlingen voor kiezen', zei Vandenbroucke. Daarom ligt het project 'Mijn loopbaan' op tafel, waarbij elke leerling een elektronische portfolio krijgt waarin de individuele competenties vermeld staan. Die portfolio wordt de volledige loopbaan bijgehouden en bijgewerkt.