Advertentie
Advertentie

VLD blijft gaan voor splitsing arbeidsmarktbeleid

-- (tijd) - Werkgelegenheidsbeleid moet voor de VLD naar de gewesten worden overgeheveld. Kamerfractieleider Fons Borginon zei gisteren in De Standaard dat een regionalisering 'geen evidentie is', maar hij vertolkte kennelijk niet het partijstandpunt.