Washington wil antiraketschild in Oost-Europa

-- (tijd) - De Amerikaanse regering plant de bouw van antiraketsystemen in Europa. De afweersystemen moeten de Verenigde Staten en hun Europese bondgenoten beschermen tegen aanvallen uit Iran. Vooral Polen en Tsjechië komen in aanmerking als locatie voor het antiraketschild.