'We geven strijd om faciliteitengemeenten niet op'

-- (tijd) - Vlabinvest, het Investeringsfonds voor de Vlaamse Rand, begint dit jaar met de bouw van 124 nieuwe woningen in de randgemeenten rond Brussel. Maar geen enkele is gepland in de zes faciliteitengemeenten. 'Toch geven we de strijd daar niet op en blijven we er zoeken naar betaalbare woningen voor Vlamingen of mensen die een duidelijke band hebben met de Vlaamse Rand', zegt Hubert Lyben, leidend ambtenaar van Vlabinvest.