Advertentie
Advertentie
Advertentie

Zoektocht naar 800 miljoen euro

-- (tijd) - De federale regering start een zoektocht naar 800 miljoen euro om de overheidsfinanciën dit jaar in evenwicht te houden. Dat blijkt uit cijfers die de voorbije dagen op tafel zijn gelegd. Het gaat om de optelsom van de tegenvallers, zonder rekening te houden met de meevallers.