Advertentie

Corona in België | Ziekenhuisopnames blijven stijgen

©mediafin

Een gids door de dagelijkse Covid-19-statistieken: de besmettingen en opnames gaan even stevig omhoog, het aantal overlijdens stijgt licht.

De dagelijkse coronastatistieken laten zien hoe de besmettelijker omikronvariant van het virus oprukt. De laatste 7 dagen werden dagelijks gemiddeld 28.252 besmettingen vastgesteld. Dat is een stijging met 27 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode.

In die periode werden gemiddeld 86.300 testen uitgevoerd, daarvan waren er 35 procent positief, een toename met acht procent. Dat is stevig boven de alarmdrempel van 5 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert en toont dat het virus stevig circuleert.

Het doet de druk op de zorg weer traagjes toenemen, al vertalen besmettingen zich pas na enige tijd in hogere opnames. De voorbije zeven dagen werden gemiddeld 232 covid-patiënten in het ziekenhuis opgenomen, wat een toename betekent van 28 procent.

Door de vaccinaties leidt die hoge positiviteitsratio echter tot minder doden dan eerder dit jaar. Dagelijks sterven gemiddeld 20 mensen aan covid, een stijging van 6 procent. Alles samen zijn nu al 28.700 mensen in België aan covid gestorven.

De hamvraag van deze Omikron-vraag is hoe groot de druk op de ziekenhuizen wordt. Er liggen nu 2.568 coronapatiënten in het ziekenhuis, een stijging met 27 procent. Van hen hebben 387 intensieve zorgen nodig, wat een daling is met negen procent. Het aanhoudend hoge niveau maakt normale zorg voorlopig nog wel onmogelijk.

Vaccinatie

8,8 miljoen Belgen zijn ondertussen twee keer gevaccineerd, wat neer komt op 77 procent van de totale bevolking en 88 procent van de volwassenen. Meer dan 70 procent halen was een van de voorwaarden om de vierde fase van het zomerplan van de regering op 1 september in te laten gaan. Door de bijzonder besmettelijke delta- en omikronvariant moest de regering eind 2021 echter weer beperkende maatregelen aankondigen om de besmettingen in te dijken. 'Het virus heeft ons verschalkt', erkende premier De Croo.

Nu er onrust is over nog een nieuwe variant, omikron, wordt een uitrol van boostervaccins steeds belangrijker. Op dat vlak presteert ons land relatief goed: Intussen hebben 5,9 miljoen landgenoten een boostershot gekregen, 64 procent van de volwassen bevolking.

Waar en bij wie circuleert het virus?

Het aantal nieuwe besmettingen per inwoner ligt het hoogst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De afgelopen zeven dagen werden 309 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld.

Als we kijken naar de leeftijdsverdeling zien we forse toename van het aantal besmettingen bij kinderenen en jongeren. De kerstvakantie zorgde voor een afkoelingsperiode maar een week na de heropening van de scholen schiet het aantal besmettingen bij deze groep opnieuw omhoog. Bijna 40 % van de besmettingen doet zich nu voor bij minderjarigen. Nooit eerder lag dat aandeel zo hoog.

Druk op de zorg

Het aantal ziekenhuisopnames lag de voorbije zeven dagen het hoogst in Brussel. Daar werden gemiddeld 3,3 nieuwe coronapatiënten opgenomen per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: in Vlaanderen waren dat er 1,6 en in Wallonië 1,9. Die grotere instroom in de Brusselse ziekenhuizen vertaalt zich ook in een grotere bezetting. In Brussel is bijna een derde van alle covid-bedden ingenomen. In heel wat Vlaamse provincies is dat slechts 1 op 6.

Slachtoffers

Tijdens de voorbije zeven dagen overleden dagelijks ongeveer 20 mensen aan de ziekte. Dat brengt de dodentol sinds het begin van de pandemie op 28.700. Over de hele lijn stellen we vast dat Covid-19 dodelijker is voor oude mensen. Meer dan de helft van de overledenen sinds maart vorig jaar is 85 of ouder.

Niet alle sterfgevallen belanden in de coronastatistieken. Om de werkelijke impact van het coronavirus in België te kennen en te kunnen vergelijken met die in andere landen is de oversterfte een correctere graadmeter. Dat is het aantal extra overlijdens in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije jaren.

Tijdens de eerste week van april 2020, op het hoogtepunt van de eerste golf, zijn ruim dubbel zoveel mensen gestorven als in voorgaande jaren. De 85-plussers zijn het zwaarst getroffen. In die leeftijdsgroep sterven al sinds het voorjaar meer mensen dan in andere jaren. In de groep tot 24 jaar stierven in 2020 bijna consistent minder mensen dan verwacht, onder meer omdat er minder verkeersongevallen zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie