Corona in België | Een vijfde meer besmettingen

©mediafin

Een gids door de dagelijkse Covid-19-statistieken: minder tests leveren méér vastgestelde besmettingen op.

Tussen 15 en 21 februari steeg het aantal besmettingen met 20 procent tot 2.201 per dag. Het gemiddelde aantal overlijdens bedroeg nog 30 per dag (-24%), het laagste niveau sinds oktober. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames beloopt 126 per dag (+5%). Dat blijkt uit de cijfers van Sciensano.

In de ziekenhuizen liggen liggen nu 1.748 patiënten met Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. Dat is grosso modo een stabilisatie en ver onder het record (7.487) van begin november. 362 patiënten worden behandeld op intensieve zorg, een toename met 2 procent.

Testen, testen, testen

We testen meer dan in het voorjaar van 2020. De beperkte testcapaciteit - in april schommelde het aantal testen tussen 5.000 en 10.000 per dag - was er toen vooral voor wie duidelijke symptomen vertoonde. Vandaag testen we veel ruimer. De afgelopen week werden gemiddeld 37.700 tests per dag afgenomen, een stuk minder dan de piek van ongeveer 70.000 in oktober en november.

Dat het virus veel minder sterk circuleert dan in oktober, kunnen we opmaken uit het aandeel positieve tests, de positiviteitsratio. Een hoge positiviteitsratio - de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) legde in mei een drempel van 5 procent vast - suggereert veel onontdekte gevallen en een te snelle verspreiding van het virus. Een lage ratio duidt op voldoende tests en wellicht een tragere verspreiding.

De positiviteitsratio ging in het najaar pijlsnel omhoog, maar inmiddels ligt de piek achter ons. Van 2 procent begin september tot een piek van 30 procent in november was er sinds nieuwjaar een stabilisatie rond de WGO-drempel, maar nu is er door de combinatie van minder tests die méér besmettingen registreren een toename tot 6,6 procent.

Spuitje richting vrijheid

Van eind september tot eind oktober braken de besmettingscijfers in ons land het ene record na het andere. Door de harde coronamaatregelen is de curve omgebogen, maar nog niet voldoende om de maatregelen helemaal te versoepelen. Naast massaal testen is ook massaal vaccineren noodzakelijk om zo snel mogelijk een uitweg uit de pandemie te vinden.

Tegen de zomer wil de Belgische overheid 70 procent van de bevolking ingeënt hebben. Rond dat percentage ligt de drempel voor groepsimmuniteit. De Vlaamse regering mikt op 140.000 inentingen per dag. Midden februari moet de eerste groep geprikt zijn: de bewoners en zorgverleners van de rusthuizen. Op dit moment hebben 428.700 Belgen een eerste vaccinprik gekregen.

Waar en bij wie circuleert het virus?

Sciensano hanteert een knipperlichtsysteem, waarbij het licht op oranje springt als in een gemeente in de voorbije zeven dagen meer dan 20 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gerapporteerd zijn. Als het aantal nieuwe besmettingen daarna zeven dagen na elkaar toeneemt, springt het licht op rood.

Het virus kreeg in het voorjaar van 2020 voet aan de grond in België, onder meer door terugkerende skiërs. Toen testten vooral veertigers en vijftigers positief. Daarna trof het coronavirus vooral 60-plussers, die massaal in het ziekenhuis zijn beland. Vanaf de zomer circuleerde het virus bij mensen jonger dan 40. Later helde de schaal weer meer over naar de kwetsbaardere groep ouderen.

De voorbije weken zien we een sterke stijging van het aantal besmettingen bij -18-jarigen, die nu veel vaker getest worden dan voordien. De besmettingen bij 80-plussers nemen af, wat te maken kan hebben met de vaccinaties bij die groep.

Druk op de zorg

De situatie in de ziekenhuizen is een stuk gunstiger dan in april en november. Tijdens de eerste golf lagen er op de piek in april 5.759 mensen in het ziekenhuis en 1.285 op intensieve zorg. Tijdens de tweede golf in november waren dat er 7.461 in een ziekenhuisbed en 1.474 op intensieve. Vandaag liggen die aantallen op respectievelijk 1.748 en 362.

Bovendien nemen de ziekenhuizen nu veel sneller covidpatiënten op dan in maart en april, toen de ziekenhuisbedden in een heel hoog tempo volliepen. Met een strenge lockdown probeert de regering sinds enkele maanden een dreigende overrompeling te verhinderen. Dat we al een tijdje op een plateaufase zitten, wijst erop dat die maatregelen aanslaan.

Het aantal gehospitaliseerde patiënten neemt minder snel af dan na de eerste golf. Dat heeft verschillende mogelijke oorzaken: het virus is seizoensgebonden, het aantal opgenomen 80-plussers ligt hoger en mensen blijven langer liggen omdat ziekenhuizen geleerd hebben dat ze sommige patiënten er toch nog kunnen doorsleuren.

Bijna 22.000 slachtoffers

Tijdens de voorbije zeven dagen overleden dagelijks gemiddeld 30 mensen aan de ziekte. Het brengt de dodentol sinds de start van de pandemie op 21.988. Over de hele lijn stellen we vast dat Covid-19 dodelijker is voor oude mensen. Meer dan de helft van de overledenen zijn 85-plussers.

Niet alle sterfgevallen belanden in de coronastatistieken. Om de werkelijke impact van het coronavirus in België te kennen en te kunnen vergelijken met die in andere landen is de oversterfte een veel correctere graadmeter. Dat is het aantal extra overlijdens in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije jaren.

Tijdens de eerste week van april 2020, op het hoogtepunt van de eerste golf, zijn ruim dubbel zoveel mensen gestorven dan in voorgaande jaren. De grootste tol is voor de 85-plussers, de leeftijdsgroep waar al sinds het voorjaar meer mensen sterven dan verwacht. Bij de jongste groep tot 24 jaar stierven in 2020 bijna consistent minder mensen dan verwacht, onder meer omdat er minder verkeersongevallen zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie