Advertentie

5 miljard nodig voor renovatie overheidsgebouwen

Mathieu Michel (MR), staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen. ©jonas lampens

Staatssecretaris Mathieu Michel (MR) legt een plan op de regeringstafel waaruit blijkt dat de komende tien jaar 5 miljard euro aan investeringen nodig is om het gebouwenpatrimonium van de federale overheid op punt te zetten. Een tiende van dat bedrag dient alleen voor energierenovatie.

Met 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte, verspreid over een kleine 1.000 vestigingen, is de Regie der Gebouwen de huisbaas van de federale overheid. In haar portefeuille zitten niet alleen de gebouwen van de administratie, maar ook gerechtshoven, gevangenissen, politiekantoren, asielcentra, musea, wetenschapscentra en het historisch patrimonium. Ruim 60 procent van dat vastgoed is eigendom van de overheid, de rest wordt gehuurd.

De essentie

  • Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel (MR) heeft zijn diensten een overzicht laten maken van de investeringsnoden in de federale overheidsgebouwen.
  • Om het patrimonium up-to-date en energiezuiniger te maken moet de komende tien jaar 5 miljard geïnvesteerd worden. Daarvan is al 2 miljard gereserveerd.
  • De federale regering moet beslissen waar en of ze de resterende 3 miljard zoekt.

Bij zijn aantreden als staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen zette Mathieu Michel zijn diensten aan het werk om een meerjarenplan te maken van de investeringsnoden in het gebouwenpark. Volgens de liberaal is het de eerste keer dat 10 à 15 jaar vooruitgekeken wordt. Dat plan is nu klaar en wordt bij de begrotingsbesprekingen voorgelegd aan de regering.

We moeten minder gebouwen huren. Vandaag betaalt de Regie der Gebouwen 450 miljoen euro per jaar aan huurkosten, waarvan 30 miljoen voor de Financietoren.
Mathieu Michel
Staatssecretaris voor Regie der Gebouwen

‘We hebben een foto gemaakt van het gebouwenpatrimonium en de noden’, zegt Michel. ‘Het gaat om een combinatie van vragen van vakministers - zoals nieuwe politiegebouwen in Gent en Vottem, een asielcentrum in Zandvliet en nieuwe onderkomens voor Sciensano en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek - en de ingrepen die nodig zijn om het patrimonium up-to-date te maken. De prioriteiten: sterk verouderde gebouwen vervangen, zoals enkele gevangenissen, en het gebouwenpark energiezuiniger maken.'

'De totale investeringsnood bedraagt 5 miljard over de komende tien jaar. 2 miljard is al gereserveerd in de budgetten van de Regie der Gebouwen. In die gereserveerde budgetten zit bijvoorbeeld de renovatie van het Justitiepaleis van Brussel, die 170 miljoen kost. Er moet nog 3 miljard euro gevonden worden om dit plan uit te voeren. Dat is enorm.’

Telewerk

Michel benadrukt dat hij die 3 miljard niet opeist. ‘Ik wil gewoon transparantie en bewustwording creëren over de gigantische noden. Zodat niemand kan zeggen dat hij het niet wist. Het is aan de regering om te beslissen of het plan volledig of gedeeltelijk wordt uitgevoerd, welke werken prioritair zijn en in welk tempo het plan wordt uitgevoerd.’

Mogelijk wordt het aantal projecten verminderd of wordt de lijst over 15 jaar gespreid in plaats van over 10. Daarnaast ziet Michel nog enkele manieren om de prijs te drukken. ‘Minder huren’, is er een van. Dat is een stevige trendbreuk met het verleden, waarbij onder de paarse regeringen van Guy Verhofstadt (Open VLD) heel veel administratieve gebouwen verkocht werden en vervolgens opnieuw gehuurd, de bekende ‘sale and lease back’. Michel: ‘Jaarlijks betalen we liefst 450 miljoen euro huur, waarvan 30 miljoen voor de Financietoren. Tegen 2030 moet dat 10 procent lager.’

De liberaal denkt daarvoor aan de mutatie van diensten. ‘Bijna 300.000 vierkante meter overheidsgebouwen staat leeg. Denk aan oude rijkswachtkazernes. Ofwel worden die verkocht ofwel herbestemd.’ Ook de nieuwe inzichten in telewerk na de coronacrisis vormen een buitenkans om het aantal vierkante meters te verlagen.

Al relativeert Michel de budgettaire impact daarvan. ‘We hebben de oefening gemaakt voor de administratieve centra in Brussel. Daar zouden we de nodige kantooroppervlakte met een derde kunnen reduceren, wat een besparing van 5 miljoen euro huurkosten per jaar oplevert. Buiten Brussel en zeker in landelijke gebieden is de mogelijke winst echter beperkter. In een vredegerecht of politiekantoor is telewerk minder evident. Daarnaast moet je ermee rekening houden dat mensen het telewerk beu kunnen worden.’

Een eerste luik van het meerjarenplan van Michel komt in het komende begrotingsconclaaf zeker aan bod als het over het behalen van de klimaatdoelstellingen gaat. Daarvoor schuift hij een kleine 500 miljoen euro voor het energiezuiniger maken van overheidsgebouwen naar voren. ‘Maar uiteraard moet elke renovatie of nieuwbouw bijdragen aan het verlagen van het verbruik’, zegt Michel.

Is met die 5 miljard over 10 jaar het hele publieke patrimonium dan CO2-neutraal gemaakt? ‘Als we het hele plan uitvoeren, zullen we een heel grote stap vooruit hebben gezet. Maar de klimaatneutraliteit moet pas in 2040 bereikt zijn. Over tien jaar rest dus mogelijk nog wat werk.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud