Aantal langdurig zieken nam nog nooit zo snel toe

©BELGA

'Zo kan het niet verder', zegt minister van sociale zaken Maggie De Block. De overheid betaalde in 2015 voor 5 miljard euro aan uitkeringen aan arbeidsongeschikten.

Eind vorig jaar zaten 370.400 mensen langdurig thuis door ziekte, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (Riziv). Dat zijn er 64 procent meer dan tien jaar geleden en het hoogste aantal ooit.

Het betekent dat één op de tien werknemers en zelfstandigen langer dan een jaar buiten strijd is door ziekte. Voor ambtenaren bestaat een aparte regeling en zij zitten niet in de cijfers vervat. Het aantal langdurig zieken stijgt al jaren op rij, maar het onrustwekkende is dat hun aantal nog nooit zo snel toenam. Tussen eind 2014 en eind 2015 zijn er 26.500 mensen die langer dan een jaar ziek thuis zitten bijgekomen. Dat is een toename van 8 procent, terwijl de stijging in de voorgaande jaren eerder rond 5 à 6 procent lag.

©MEDIAFIN

Het overgrote deel van de langdurig zieken, zo’n 347.000, zijn werknemers. Ook 23.500 zelfstandigen zitten langer dan een jaar ziek thuis. De overheid trok vorig jaar net geen 5 miljard euro uit om hen een ziekte-uitkering uit te betalen. Daarmee is het budget voor invaliden, zoals langdurig zieken officieel heten, verdubbeld sinds 2007. Zo gaat bijna evenveel geld naar langdurig zieken als naar werklozen en bruggepensioneerden, waar de staat in 2015 zo’n 5,6 miljard voor uittrok.

burn-outs

Het Riziv wees in een rapport op twee oorzaken voor de forse stijging. Vooreerst is er een sterke toename van het aantal psychologische aandoeningen, zoals depressies en burn-outs. Daarnaast hebben de hervormingen van de regering-Di Rupo en de regering-Michel, zoals de afbouw van het brugpensioen en het verhogen van de leeftijd voor het vervroegd pensioen ertoe geleid dat mensen langer moeten werken. Daardoor blijven 50- en 60-plussers langer op de arbeidsmarkt, maar dat is de groep die het vaakst ziek wordt.

Zo kan het niet verder, het wordt te duur voor de samenleving.
Maggie De Block

De federale regering is zich bewust van het probleem en vreest voor de budgettaire gevolgen van de toenemende stijging. ‘Zo kan het niet verder, het wordt te duur voor de samenleving’, zegt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD).

Maatregelen

De regering-Michel besloot daarom langdurig zieken die volgens artsen aangepast werk aankunnen naar een andere job te begeleiden. Vooralsnog werd enkel gekeken of langdurig zieken naar hun vroegere baan konden terugkeren.

In eerste instantie wilde de regering sancties invoeren voor langdurig zieken die niet meewerken aan die re-integratie. Onder druk van de sociale partners werden die geschrapt. In het begrotingsakkoord van april is evenwel vastgelegd dat de sancties er toch komen als de beoogde besparing die de re-integratie van langdurig zieken moet opbrengen niet wordt gehaald.

Ook de bedrijven zullen dan worden geresponsabiliseerd, wellicht door hen een tijdlang een deel van de ziekte-uitkering te laten uitbetalen. Nu betalen werkgevers bij ziekte enkel de eerste maand loon.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content