Afrikaanse varkenspest: Ducarme laat varkens in besmette zone doden

©BELGA

Om de Afrikaanse varkenspest tegen te gaan zal minister van Landbouw Ducarme zeer binnenkort een besluit uitvaardigen om varkens in de afgebakende, besmette zone, te euthanaseren. Dat heeft zijn kabinet zondagavond bekendgemaakt.

Tot nog toe is de Afrikaanse varkenspest alleen vastgesteld in een deel van de provincie Luxemburg bij wilde everzwijnen. 'Maar de vrees en de waarschijnlijkheid dat de varkenssector zou worden getroffen, is wel degelijk reëel. Er moet dus gehandeld worden om een economische sector te beschermen die jaarlijks 1,5 miljard euro vertegenwoordigt en bijna 15.000 rechtstreekse jobs', stelt minister Ducarme federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR).

Ducarme heeft daarom aan het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid gevraagd op zeer korte termijn een ontwerp van ministerieel besluit voor te leggen dat het euthanaseren van varkens gelast in de afgebakende, besmette zone. Dit overeenkomstig de geldende Europese regelgeving.

Imminent

Het besluit moet dus nog goedgekeurd worden, maar wordt als 'imminent' aangekondigd.

Minister Ducarme zegt dat hij de steun van de Europese Commissie heeft gekregen en haar cofinanciering in het kader van deze uitzonderlijke maatregel, gericht op het beletten van het overdragen van de besmettelijke ziekte naar varkens, aldus het kabinet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud