Banken willen register met alle fraudeurs

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) ©Jonas Roosens

Als een fraudeur toeslaat bij een Belgische bank kan die de andere banken daarover niet waarschuwen. Daarom vragen de Belgische banken aan de regering om een register te mogen maken met namen van fraudeurs. En de N-VA-minister Johan Van Overtveldt heeft daar oren naar.

‘Het gaat niet om een zwarte lijst, maar om een incidentenwaarschuwingsregister.’ Met die nuance proberen de Belgische banken de regering-Michel te overtuigen om hen toe te laten onderling gegevens uit te wisselen van mensen die betrapt zijn op fraude. Het gaat dan over identiteitsfraude, het versturen van phishingmails of geknoei met bank- of kredietkaarten.

‘Als een bank vaststelt dat iemand een valse identiteit gebruikt, kan ze de andere banken niet verwittigen. Een fraudeur kan het dus bij een andere bank opnieuw proberen’, zegt Wien De Geyter, de woordvoerster van de bankenkoepel Febelfin.

‘Het is nochtans onze plicht om zo efficiënt mogelijk informatie over fraude uit te wisselen, ook volgens de Europese regelgeving. Banken zijn verplicht om fraude tegen te gaan en consumenten te beschermen’, benadrukt De Geyter. ‘We hebben contact opgenomen met de Privacycommissie en overleggen nu met het kabinet van staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD).’

Privacycommissie

Maar volgens De Backer oordeelt de Privacycommissie dat er geen wettelijke basis is om zo’n zwarte lijst of register te gebruiken. ‘Het gaat om gegevens over misdrijven. De privacywet verbiedt om die gerechtelijke gegevens bij te houden’, stelt zijn woordvoerster Lotte Van der Stockt. ‘Dat mag alleen als er een wettelijke basis voor bestaat, bijvoorbeeld voor de politie. Of als je dat in eigen belang doet, omdat je zelf in een geschil verwikkeld bent. Ook advocaten mogen die gegevens voor hun cliënten bijhouden. Maar als banken of andere sectoren dat willen doen, is een aparte wettelijke regeling nodig.’

Volgens De Backer moet minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), beslissen of hij dat voor de banken wil regelen. Die gaat in elk geval overleggen met de banken. 'In de strijd tegen de financiële en fiscale fraude is het uitwisselen van gegevens cruciaal, en dat geldt ook voor de financiële sector', stelt Van Overtveldt.

'We gaan nu kijken wat er op wetgevend vlak mogelijk is om die gegevensuitwisseling te ondersteunen, met respect voor de privacyregels.  We zullen zowel de staatssecretaris als Febelfin betrekken in overleg daarover.'

De Privacycommissie vindt het problematisch dat de banken een register willen voor alle ‘fraudebestrijding’. Die term is volgens de commissie te vaag om zo’n gevoelige gegevens over mensen bij te houden. Bovendien verwijst de commissie naar zijn vroegere negatieve adviezen over ‘zwarte lijsten’ in andere sectoren, zoals bij de verzekeraars.

'Geen zwarte lijst'

De banken stellen de regering gerust dat ze geen ‘zwarte lijst’ willen invoeren. ‘Want bij een zwarte lijst zouden de banken geen diensten meer verlenen aan de mensen op de lijst. Dat is niet de bedoeling met het incidentenwaarschuwingsregister’, benadrukt Febelfin-woordvoerster De Geyter. ‘Hier zullen we de dienstverlening niet stopzetten, maar deze personen onderwerpen aan extra controles en verhoogd toezicht. Pas als er dan zaken worden vastgesteld, zal de bank ingrijpen.’

‘Bovendien zouden we zo’n register natuurlijk niet zomaar invoeren, wel strikt volgens de privacyregels. Zo zullen slechts een zeer beperkte aantal mensen binnen de banken toegang krijgen tot het register. En wie in het register staat, heeft natuurlijk ook recht op verdediging. Sowieso kunnen mensen er alleen in belangden op basis van objectieve gegevens. Maar ze zullen ook geïnformeerd worden dat ze in het register staan én ze zullen toegang krijgen tot hun gegevens. Met de mogelijkheid om na verloop van tijd zich te laten verwijderen uit het register.’

Febelfin merkt nog op dat banken in Nederland en het Verenigd Koninkrijk elkaar wel al mogen waarschuwen over fraudegevallen. Al is de Nederlandse privacywet niet te vergelijken met de Belgische. Anderzijds komen er vanaf mei volgend jaar nieuwe, uniforme Europese privacyregels en die zouden zo’n register eveneens kunnen toestaan in België wanneer die onder strikt toezicht staat van de overheid.

.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect