Advertentie

België komt goed weg met begroting bij Europa

Vlaggen voor het Berlaymont gebouw ©ANP XTRA

Het ziet ernaar uit dat de regering-Michel Europa dan toch heeft kunnen overtuigen van haar begroting. België kreeg eind vorig jaar nochtans een slecht rapport van Europa.

Samen met Frankrijk en Italië werd ons land ingedeeld bij de landen met ‘een risicobegroting’. Vooral de hoge schuldgraad - geraamd op 107 procent van het bruto binnenlands product (bbp) - werd als een probleem beschouwd. En Europa vond dat er onvoldoende inspanningen werden gedaan om de begroting structureel gezonder te maken.

Maar intussen heeft België maatregelen doorgevoerd en heeft het Europa met een 50 pagina’s tellend document proberen te overtuigen van de geloofwaardigheid van de begroting.

En dat heeft gewerkt. Volgende week volgt het officiële EU-oordeel, bij de wintervooruitzichten. Maar De Tijd vernam in regeringskringen dat Europa de structurele inspanning die België doet om de begroting gezonder te maken nu raamt op 0,6 procent van het bbp of 2,4 miljard euro. En dat is nu wel in lijn met de doelstelling die Europa oplegde.

Ook uit cijfers van het Planbureau die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gisteren vrijgaf, blijkt dat er in de begroting voldoende structurele maatregelen zitten.

Dat de begroting nu toch op koers zit, heeft België onder meer te danken aan de lage rente. De rentelasten zullen dit jaar enkele honderden miljoenen euro’s lager uitkomen. Daardoor komt het begrotingstekort veilig onder de Europese grens van 3 procent uit.

De begrotingscontrole die de regering-Michel in maart plant, dient zich bijgevolg makkelijker aan. De inspanning zal beperkt zijn. De inschatting is dat de nieuwe bankentaks waar volop aan gewerkt wordt voldoende zal opbrengen. Maar er zullen toch wat besparingen nodig zijn, al is het maar om de mogelijke meeruitgaven voor veiligheid te compenseren.

Terwijl de begroting van 2015 op koers zit, blijkt uit de Europese cijfers dat de begroting van vorig jaar ontspoord is. In het verkiezingsjaar 2014 is de begroting er zelfs structureel een stuk minder gezond op geworden en kwam het tekort boven 3 procent uit. En dat wordt wel als een probleem gezien door Europa, waardoor een terugkeer naar het strafbankje nog altijd niet helemaal uitgesloten is. In maart volgt het definitieve oordeel van Europa.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud