Belgisch asielbeleid staat voor keerpunt

N-VA-voorzitter Bart De Wever wil het asielbeleid anders aanpakken. ©Photo News

Met zijn pleidooi voor een apart sociaal statuut voor vluchtelingen bedient Bart De Wever een morrende achterban en sluit hij aan bij een groeiende Europese consensus over migratie. ‘Het is niet meer uit te leggen.’

In zijn eerste publieke optreden na het zomerreces trok Bart De Wever de asielcrisis naar zich toe. De N-VA-voorzitter hield een pleidooi om een apart sociaal statuut te geven aan de duizenden vluchtelingen die bescherming zoeken in ons land. Asielzoekers verdienen volgens De Wever een humanitaire aanpak, maar het is onhoudbaar om ze na hun erkenning als vluchteling dezelfde toegang te geven tot de sociale zekerheid als andere inwoners. ‘Een erkend vluchteling heeft recht op een leefloon, kan een sociale woning aanvragen en krijgt ook meteen kindergeld. Dat is moeilijk uit te leggen aan mensen die hun hele leven bijdragen aan het sociale systeem.’

Een erkend vluchteling heeft recht op een leefloon, kan een sociale woning aanvragen en krijgt ook meteen kindergeld. Dat is moeilijk uit te leggen aan mensen die hun hele leven bijdragen aan het sociale systeem.
Bart De Wever
N-VA-voorzitter

Er is in de regering nochtans weinig discussie over de aanpak van de asielcrisis. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) krijgt van vriend en vijand lof voor zijn optreden. Hij werkt aan duizenden bijkomende opvangplaatsen om de asielstroom het hoofd te bieden. Zijn belangrijkste opdracht is ervoor te zorgen dat komende winter geen asielzoekers op straat moeten slapen, want anders kan de regering wanbeleid worden aangewreven.

Perceptieprobleem

Maar het zadelt de partij tegelijk met een perceptieprobleem op. Asiel en migratie is een van de dossiers waarmee de N-VA het verschil wil maken. Een streng maar rechtvaardig beleid, na het beleid van open grenzen onder de PS. De dagelijkse wachtrijen asielzoekers voor de Dienst Vreemdelingenzaken doen de partij daarom veel pijn.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) oogst lof bij vriend en vijand voor zijn aanpak van de vluchtelingentoevloed. ©Jonas Roosens

Er is groeiende misnoegdheid bij een deel van de bevolking over de vluchtelingenstroom. De teneur is dat er geld genoeg is voor de vluchtelingentsunami, terwijl gekort wordt op de zorg en pensioenen. Francken deed bijzonder veel moeite om te benadrukken dat asielzoekers geen cash geld krijgen, alleen materiële steun. Maar dat kon niet beletten dat ook binnen de N-VA gemor opsteeg.

De Wever haalde nu de megafoon boven om zijn morrende rechterflank af te dekken. ‘De welvaartsstaat moet de toestroom aankunnen, of het draagvlak erodeert en dan wil de bevolking straks helemaal niemand meer opvangen’, luidt het bij de N-VA.

Beperkte speelruimte

De Wever ziet in een apart sociaal statuut ook een middel om de vluchtelingenstroom een halt toe te roepen. Een goede sociale zekerheid trekt extra vluchtelingen aan. ‘België kreeg in juli 3.500 asielaanvragen, Portugal maar 70, en Tsjechië 56’, luidt het. Het verklaart zijn zware uithaal naar de EU. Die verbiedt niet alleen een aparte sociale regeling voor vluchtelingen, maar doet ook te weinig om ze evenwichtig over de lidstaten te spreiden. De drie Europese Parlementsleden van de N-VA stemden onlangs nochtans tegen een resolutie voor meer solidariteit in de spreiding, omdat ze die nog te onevenwichtig vonden.

België heeft voor asiel en migratie maar beperkte speelruimte. Ons land is gebonden aan internationale en Europese regels. Dat carcan wringt bij De Wever. Europa verbiedt ook een zogenaamde pushback - dat vluchtelingen teruggestuurd worden naar de plek waar ze Europa binnenkwamen - en is onvermurwbaar als het op de Schengen-regels aankomt. Die laatste regelen het vrije verkeer van personen, goederen en diensten in de EU.

‘Ik snap niet in wat voor ivoren toren Europa zit’, zegt De Wever. ‘Als vrij verkeer betekent dat er onrechtvaardige toestanden ontstaan en als vrij verkeer ook vrij verkeer van criminelen en terroristen aan het worden is, dan moet je daar grenzen aan stellen.’

CD&V op de rem

De Wever staat in de regering niet alleen met zijn standpunt. Premier Charles Michel liet na de mislukte terreuraanslag op de Thalys verstaan dat hij de Schengen-regels wil aanpassen. De Wever kreeg gisteren ook bijval van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten over het sociaal statuut van vluchtelingen. ‘Er is maatwerk nodig, en dat is moeilijk met de huidige Europese regels.’

Wij zeggen njet tegen een systeem van eerste- en tweederangsburgers.
Nahima Lanjri
CD&V-Kamerlid

CD&V stond op de rem. ‘Wij zeggen njet tegen een systeem van eerste- en tweederangsburgers’, klonk het bij Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V). Daarmee sloot ze zich aan bij de storm van protest bij de oppositie. Groen had het over ‘een eigen volk eerst-retoriek, grand cru’, terwijl de sp.a het onmenselijk vond ‘een beleid van afschrikking te voeren door de levensomstandigheden van vluchtelingen miserabel te houden’.

Met zijn harde lijn volgt De Wever de schuivende consensus in veel Europese landen. Er klinkt steeds luider dat er grenzen zijn aan de solidariteit. De Noord-Europese landen zijn het beu dat zij het leed van de wereld binnenkrijgen, en Zuid-Europa vrije doorgang geeft. Het momentum groeit voor een strenger migratiebeleid.

De Wever ziet vooral in de Britten een bondgenoot. De Britse conservatieve premier David Cameron gebruikt het aangekondigde referendum over een ‘Brexit’ als onderhandelingswapen om Europese regels in zijn voordeel om te buigen. Op de tafel liggen ook strengere asielregels. De Wever wil zijn wagonnetje achter de Britse trein hangen, en zo een keerpunt in het Belgische asielbeleid realiseren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud